TOPbeton CF 2
Fås 25 kg sætkke med brugervejledning
 
TOPasfalt-og Silolak 
VANDTÆTNING AF BETON OG TEGL
PRODUKT TYPE:
TÆT LET er en heldækkende elastisk astfaltlak, som er fremstillet På basis af bitumen af høj kvalitet.
ANVENDELSESOMRÅDER: Fugtforsegling i vådrum. 
Fugtforsegling af beton og murværk. 
Fugtforsegling af sokler, både over og under terræn.
PÅFØRING:
RÆKKEEVNE: 
TØRRETID: 
FORTYNDING:
SIKKERHEDSKODE:
Underlaget skal være rent og tørt. Påføres med pensel. rulle eller kost. 
Afhængig afunderlagets beskaffenhed 
Ca. 2 
— 4 kvm. pr.ltr.
Ca. 4 timer ved 20 grader.
Mineralsk terpentin.
Sundhedsskadelig UN nr. 1999. 
Indeholder mineralsk terpentin. 
Brandfarlig. 
Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. 
 Tapecrete Kosmetik 
TAPECRETE Svumme og Tyndpudsmortel. 
KOSMETIK. 
Overfladebehandling til beton og facadellementer. 
Materialebeskrivelse: 
TAPCRETE 
Svumme og Tyndpudsmørtel Kosmetik er en meget 
finkomet, akrylforbedret ,cementbaseret svumme/tyndpudsmørtel med max komstørelse på 0,3 mm. 
TAPECRETE belægningeme er kloridbremsende, 
korrosionsbeskyttende, karbonatiseringsbremsende, vandtætte og 
UV.bestandige 
Mørtelmixen er den 100% rene TAPECRETE akrylpolymer P111. 
Anvendelseområder: 
TAPCRETE 
Svumme og Tyndpudsmørtel KOSMETIK anvendes til svumning, udspartling eller tyndpusning som afsluttende 
overfladebehandling, hvor der ønskes en glat overflade, en effektiv. Beskyttelse mod vandindtrægning, aggressive luftarter, karbonatisering, klorider o.lign. 
TAPCRETE Svumme og Tyndpudsmørtel KOSMETIK er anvendeligt ved lagtykkelser op til ca 1,00 mm. 
Arbejdsbeskrivelse: 
Forbehandling: 
Før påføringen afTAPCRETE Svumme og Tyndpudsmørtel KOSMETIK rengøres overfladen ved sandblæsning, højtryksspuling el.lign, indtil den fremstår sund og ren, fri for olie, fedt, snavs og løstsiddende partikler. 
Der forvandes efter behov før påføringen, således at overfladen fremstår matfugtig men stadigvæk svagt sugende uden klart vand, når påføringen påbegyndes. 
Blanding: TAPCRETE Svumme og Tyndpudsmørtel hældes i et blandekar, hvorefter TAPECRETE tørstoffet tilsættes gradvist under langsom omrøring, 
indtil blandingen fremstår homogen uden klumper og farveslør med den ønskede konsistens. Der blandes i min minutter. 
Herefter fremstår svumme/tyndpudsmørtlen i ca 10 minutter, hvorefter blandingen eventuelt justeres med en anelse TAPE CRETE mørtelmix under omrøring i ca 1-2 minutter, indtil blandingen igen har opnået den ønskede konsistens. 
 
 
 
Renovering af Industrigulve
CF 2 
Svumning med Tapecret 
 
Renovering af Farestier
Nedslidte gulve i farestierne
Er hyppig årsag til 
LEDBETÆNDELSE
Undgå problemer med
Skuldersår og led betændelse.