Boligforeninger har anvendt Tapecrete®

 • Vandtæt • Slidstærkt • Slagfast • Frostsikker • Modstandsdygtig overfor saltpåvirkninger

TAPECRETE® er det mest sikre valg ved beskyttelse af betonkonstruktioner i miljøer, der normalt vil nedbryde beto

 

En lang række boligforeninger har anvendt Tapecrete® produkter til Renoveringsopgaver, f.eks.:

Cimbria øst, stor boligforening

Humleparken i Humlebæk

Teglgårdsvej Humlebæk

Boligforeningen Allegården Kastrup

Nordlyset Helsingør, nordsiden ved

lystbådehavnen

Gladsaxe almindelige boligforening

Høje Gladsaxe, Søborg

Kålmarken i Buddinge

Værebro parken

Hvileparken Rødovre

Vejlgårdsparken Ishøj

Brøndby Boligforening

Odense Andelsboligforening

Næstved Andelsboligforening

Forhandler: 

TOPbeton A/S

Håndværkervej 25 A

4160 Herlufmagle

Tlf. +45 24628015

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TAPECRETE® er det mest sikre valg ved beskyttelse af betonkonstruktioner i miljøer, der normalt vil nedbryde betonBelastede overflader kræver ekstra god beskyttelse TAPECRETE®

Effektiv og holdbar renovering af trapper

med TAPECRETE®

TAPECRETE® tørmørtler anvendes til udbedring af betonoverflader, som er særligt belastede på grund af fugt,   slidtage, slag, frost, salt m.v. Eventuelle skader repareres som beskrevet i TAPECRETE® Betonrenoveringssystem.

Ved revnedannelser i betonen skal der før udførelsen af en TAPECRETE tyndlags- eller slidlagsbelægning gennemføres en grundig undersøgelse af konstruktionen for at fastlægge årsagen til revnerne. Ved revner, der skyldes fejl i konstruktionens udformning, skal der foretages

en udbedring af fejlene, således at konstruktionen fremover ikke vil Mekanisk belastede overflader som trapper, altaner, parkeringsdæk, ramper,o.lign. kan med fordel renoveres med

TAPECRETE®.

Skader på mekanisk belastede betonoverflader er i de senere år forekommet i et betydeligt omfang. Dels som følge af oprindelige udførelsesfejl såsom forkert eller manglende fald mod afløb,

dårlige udstøbninger, mangelfuldt dæklag over armering, manglende dilationsfuge etc. Endvidere er konstruktionernes udsathed og effekten af mange års skadelig tøsaltpåvirkninger faktorer, der gør et stigende antal renoveringer og udskiftninger nødvendige.

TAPECRETE®

- Det mest sikre valg

TAPECRETE er det mest sikre valg ved renovering eller beskyttelse af betonkonstruktioner

i miljøer, der normalt vil nedbryde beton. Tilslaget i TAPECRETE® tørmørtel er kvartssand i en enestående kvalitet, der er de fleste andre tilslagsmaterialer overlegen. Et stort og helt moderne produktionsanlæg sikrer, en tørmørtel af meget høj kvalitet. TAPECRETE® tørmørtler er dansk fremstillet og tilsluttet den uvildige kvalitetsovervågningsordning

Repton, der sikrer brugerne ensartede og deklarerede produkter, hvilket er altafgørende for de anvendelsestekniske funktioner, hvad enten det gælder renovering eller nybyggeri. frembringe ukontrollerede belastninger,der igen vil forårsage nye revnedannelser. Efter udbedringen af konstruktionsfejlene kan revnerne udfyldes og overfladebehandles med TAPECRETE® tyndlags- eller slidlagsbelægning.

System- og arbejdsbeskrivelse kan rekvireres hos TOPbeton a/s.